جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

پارک شهید امینی

پارک  جنگلی شهید امینی سمیرم در زمینی به مساحت 20 هکتار در طول جغرافیایی 565517 و عرض جغرافیایی 3498950 و ارتفاع 2500 متری از سطح دریا واقع گردیده است. فاصله ان تا مرکز شهر 30 کیلومتر و تا مرکز استان 135 کیلومتر می باشد. این پارک تنها مرکز تفرجی جهت مسافرینی است که از شهرهای اصفهان و شهرضا عازم سمیرم و یاسوج هستند که می تواندد در صورت خستگی از رانندگی  در آن به استراحت بپردازند.
شیب پارک کم و در محدود 0-8 درصد قراردارد.
پارک جنگلی شهید امینی دارای درختچه و درختهایی شامل زبان گنجشک، عرعر، ارزن وسرو نقره ای ، بید ، سنجد، ارغوان و تبریزی می باشد. 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری