جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

تماس با ما

شهرستان سمیرم، خیابان علامه طباطبایی- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شماره تماس 031-53662017
031-53660360   
دور نگار:031-53664018
بازدید : 2014 29 مهر 1398 ساعت 10:26 ق.ظ