جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

چوبک

نمایی زیبا از گیاه چوبک یا acantophylum در مراتع پیراسفنه شهرستان سمیرم ، مناسب برای سنگ کلیه و درمان زخم مناسب

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری