جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

گشت نیرو های حفاظت در منطقه

حضور نیروهای گشت و مراقبت اداره بهمراه فرماندهی کلانتری حنا و بازدید از عشایر ودامداران در منطقه قلعه سفید ، جسور اسفراهان ،پرچکان شهرستان سمیرم
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری