جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

بازدید مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از پروژه های جنگلکاری

بازدید مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بهمراه فرمانده یگان حفاظت اداره کل ،رئیس اداره حقوقی وفرماندار و رئیس اداره اطلاعات شهرستان از پروژه های جنگل کاری در منطقه تنگ آهوان شهرستان سمیرم 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری