جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

حضور مدیر کل منابع طبیعی استاناصفهان در جلسه شورای حفاظت

حضور مهندس شاملی مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بهمراه جناب سرهنگ طاهری فرمانده یگان حفاظت و آقای موسوی نژاد رئیس اداره حقوقی اداره کل در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان سمیرم
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری