جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

حضور ملخ های بومی ( شکم بادمجانی و ملخ دریایی) در مراتع کته گبری، کنده قبرستان، چشمه خونی، بیده و حنا و کمه شهرستان سمیرم

حضور ملخ های بومی ( شکم بادمجانی و ملخ دریایی) در مراتع کته گبری، کنده قبرستان، چشمه خونی، بیده و حنا و کمه شهرستان سمیرم


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری