جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

رگزاری کارگاه های اطفا حریق چهره به چهره در مراتع شهرستان سمیرم آغاز شد.


بدنبال بارندگی های سال جاری زراعی شهرستان سمیرم که بیش از میلیمتر بوده است، گیاهان یکساله مرتعی رشد مناسبی داشته اند و ضمن افزایش نسبی تولید علوفه ، خطر رخداد آتش سوزی را افزایش داده است‌. در همین راستا مقرر گردیده جهت پیشگیری از وقوع آتش در کلیه مناطق شهرستان سمیرم ضمن برگزاری کلاس های آموزشی برای بخشداران، شوراها ، دهیاری ها ،  کارگاه های آموزشی چهره به چهره نیز در مراتع برگزار گردد. اولین کارگاه در مراتع چاه قجر و چاه گبری و چاه روا توسط نیروهای یگان حفاظت برگزار شد. 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری