جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

همکاری مامورین یگان حفاظت اداره با مامورین محیط زیست یاسوج در منطقه پادنا سفلی شهرستان سمیرم و تشکیل پرونده قضایی علیه متخلف و جلوگیری از ادامه تصرفات

همکاری مامورین یگان حفاظت اداره با مامورین محیط زیست یاسوج در منطقه پادنا سفلی شهرستان سمیرم و تشکیل پرونده قضایی علیه متخلف و جلوگیری از ادامه تصرفات

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری