جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

همکاری جناب سرهنگ داور فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان کهکلویه و بویراحمد

همکاری جناب سرهنگ داور فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان کهکلویه و بویراحمد  و مهندس فلسفی رئیس اداره منابع طبیعی سی سخت با مامورین پاسگاه چهارراه شهرستان سمیرم در جهت کنترل و شناسایی عشایر کوچرو در منطقه پل کتا


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری