جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

بازدید اعضای شورای تامین شهرستان سمیرم از پاسگاه منابع طبیعی قبرکیخا

علی پورعسگر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم در این باره افزود با توجه حرکت زودهنگام حدود ۷۰ خانوار عشایر کوچرو از تیره قرقانلو ، عشرلو ،آهنگر و...از مناطق گرمسیری و رسیدن آنها به مرز شهرستان سمیرم از روز پنج شنبه تاکنون مامورین پاسگاه منابع طبیعی قبر کیخا با تمام وجود از ورود آنها به مراتع شهرستان جلوگیری نمودند .
ایشان افزود با توجه به شرایط حاکم در محل اعضای شورای تامین شهرستان در محل پاسگاه قبرکیخا حاضر و در هوای بارانی از نزدیک در جریان وضعیت عشایر قرار گرفتند.
در این دیدار اعضای شورای تامین عملکرد پاسگاه را مثبت ارزیابی کرده واز زحمات مامورین منابع طبیعی تقدیر و تشکر نمودند.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری