جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

جلوگیری از ورود زود هنگام عشایر وشناسایی و اخذ تعهد از دامداران پیشرو در استان کهگیلویه وبویر احمر توسط مامورین پاسگاه کنترل کوچ چهار راه

جلوگیری از ورود زود هنگام عشایر وشناسایی و اخذ تعهد از دامداران پیشرو در استان کهگیلویه وبویر احمر توسط مامورین پاسگاه کنترل کوچ چهار راه
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری