جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

توقیف دو دستگاه وانت نیسان حامل گیاه کنگر به میزان تقریبی 2.4تن توسط مامورین پاسگاه کنترل کوچ عشایر چهار راه شهرستان سمیرم و تشکیل پرونده قضایی

توقیف  دو دستگاه  وانت نیسان حامل گیاه کنگر به میزان تقریبی 2.4تن توسط مامورین پاسگاه کنترل کوچ عشایر چهار راه شهرستان سمیرم و تشکیل پرونده قضایی
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری