جنگل بلوط در شمس آباد ونک سمیرم : عکاس آقای تقی ذالفقاری

اعزام سیزدهمین اکیپ مدیریت کنترل کوچ به استان فارس


علی پور عسگر رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سمیرم در این باره اظهار داشت،  با نزدیک شدن خانوار های عشایری کوچرو از سمت شمال استان فارس ،  نیروهای مستقر در پاسگاه زمان کهریز این شهرستان با همکاری مامورین اداره منابع طبیعی آباده نسبت به اسکان موقت عشایر در منطقه دمچکلو در ۲۰ کیلومتری مرز استان اصفهان و فارس اقدام کرده اند.
 با این فرآیند ، میتوان حضور خارج از فصل دام در مراتع را حتی المقدور چند روز به تعویق انداخت.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری